JOIN OUR MAILING LIST
Relieves pain; anti-viral and antibacterial; strengthens immune system. Apply once or twice a day. Verlig pyn; anti-virus; anti-bakteries; versterk immuunstelsel. Wend een tot 2 maal per dag aanContraind ications: Not to be used during first 5 months of pregnancy. / Moet nie in die eerste vyf maande van swangerskap gebruik wordnie.Per Tub/Flask.
Back Back to top